30/4/07

Είστε κρατούμενος αλλοδαπός; Αποφυλακίσεις μόνο τρίτες και πέμπτες!

Από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου ανακοινώθηκε ότι από 1-5-07 τα αιτήματα για έκδοση προσωρινών διαταγών αλλοδαπών καθώς και οι αντιρρήσεις αλλοδαπών κατά της κράτησής τους ( που αποφασίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. εν αναμονή διοικητικής απελάσεώς τους), θα εκδικάζονται μόνο κάθε τρίτη και πέμπτη. Μάλιστα, η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι θα πρέπει τα σχετικά δικόγραφα να κατατίθενται μέχρι 1:30μμ, ειδάλλως θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Καμία εξήγηση δεν δίνεται για αυτήν την αλλαγή στις διαδικασίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. Ανεπισήμως, πληροφορήθηκα ότι οι λόγοι είναι δύο: (1ον) λόγω έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων για την διεκπεραίωση του ομολογουμένως μεγάλου όγκου υποθέσεων αλλοδαπών, και (2ον) επειδή "έτσι κάνουν και τα άλλα Διοικητικά Πρωτοδικεία της Περιφέρειας" !

Ανεξάρτητα από την βασιμότητα των πιο πάνω λόγων, θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθούν παρόμοιοι περιορισμοί στις δικασίμους υποθέσεων που αφορούν την προσωπική ελευθερία του ατόμου, δηλαδή ένα από τα πιο θεμελιώδη και αυτονόητα δικαιώματα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Μάλιστα η ίδια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναφέρει στην παρ. 4 του άρθρου 5 ότι "Παν πρόσωπον στερούμενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τουτο αποφασίση εντός βραχείας προθεσμίας επι του νομίμου της κρατήσεως του και διατάξη την απόλυσιν του εν περιπτώσει παρανόμου κρατησεως." Ο περιορισμός σε 2 μόνο μέρες της εβδομάδος των δικασίμων που αφορούν φυλακισθέντες αλλοδαπούς δεν φαίνεται να συνάδει με την επιταγή του πιο πάνω άρθρου, που ρητώς ορίζει ότι τα Δικαστήρια πρέπει να αποφασίζουν εντός βραχείας προθεσμίας για τη νομιμότητα της κρατήσεως. Και αυτό διότι με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, ένας αλλοδαπός που συνελήφθη Πέμπτη μεσημέρι, θα πρέπει αναγκαστικά να παραμείνει στη φυλακή 5 ημέρες αδίκως, μέχρι δηλαδή να μπορέσει η αίτηση για την αποφυλάκισή του να εξεταστεί την επόμενη τρίτη από τον Δικαστή υπηρεσίας!! Μάλιστα, εάν συμπέσει και η ημέρα αυτή να είναι αργία, θα πρέπει να περιμένει άδικα μία ολόκληρη εβδομάδα στην φυλακή !

Πιστεύω λοιπόν, ότι θα πρέπει επειγόντως να επανεξεταστεί το ζήτημα των περιορισμένων δικασίμων σε υποθέσεις αλλοδαπών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, και να εκδικάζονται αυτές καθημερινά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: