23/9/07

Δικηγορικές ιστοσελίδες και πειθαρχικό δίκαιο.

Μέχρι και σήμερα είναι απαγορευμένο για τους δικηγόρους να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους τόσο από τα ΜΜΕ, όσο και διαμέσου επιστολών (συμπεριλαμβανομένων των ε-μέιλ). Τυχόν παράβαση τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο διαφημισθείς δικηγόρος.

Σήμερα όμως, βλέπουμε πως πληθώρα δικηγόρων διατηρούν ιστοσελίδες στο ιντερνέτ, πολλές εκ των οποίων σκοπό έχουν να διαφημίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενώ οι περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι "κάνουν τα στραβά μάτια" και δεν ασχολούνται με το φαινόμενο, είναι ενδιαφέρον πως ο Κώδικας Δεοντολογίας του Δικ. Συλλόγου Καβάλας, που θεσπίστηκε το 2006, κάνει αναφορά στις δικηγορικές ιστοσελίδες, και τις επιτρέπει υπό τον όρο να μην αποτελούν συγκεκαλυμμένη διαφήμιση!!!

Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να αναθεωρηθούν και οι Κώδικες Δεοντολογίας των υπολοίπων συλλόγων ώστε να συμπεριλάβουν παρόμοιες διατάξεις.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9 [...]
β) Επιτρέπεται στο Δικηγόρο να δημιουργήσει ή να διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο υπό τον όρο ότι η ύπαρξη της δεν θα υποκρύπτει κεκαλυμμένη διαφήμιση των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας θα δημιουργήσει μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ισχύ του Κώδικα αυτού «Σχέδιο - Υπόδειγμα Ιστοσελίδας για τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας» στο οποίο θα περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να περιληφθούν σε κάθε νεοδημιουργούμενη ιστοσελίδα.
γ) Οι υφιστάμενες ιστοσελίδες των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας πριν την ισχύ του Κώδικα αυτού, πρέπει να τροποποιηθούν για να εναρμονιστούν με τα στοιχεία που θα περιέχονται στο «Σχέδιο - Υπόδειγμα Ιστοσελίδας για τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας», εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ισχύ του Κώδικα αυτού.

Όλος ο Κώδικας εδώ:
http://www.dskavalas.gr/show.php?frmArticleID=17

Δεν υπάρχουν σχόλια: