7/2/21

Αστική ευθύνη δήμου λόγω ανυπαρξίας πεζοδρομίου (ΜΔΕφΑθ 124/2019)

Στην απόφαση Μον. Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  124/201, έγινε δεκτό ότι ο Δήμος και όχι η Νομαρχία (και ήδη Περιφέρεια) έχει την ευθύνη για την κατασκευή και τη συντήρηση των πεζοδρομίων, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της αρμοδιότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη διέλευση των πεζών, ευθύνη που δεν αναιρείται από το άρθ. 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ήδη άρθ. 367 ΚΒΠΝ), κατά το οποίο υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων, αφού αυτό έχει απλά την έννοια ότι η κατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, που γίνεται από τον Δήμο, μπορεί να επιρριφθεί, ως δαπάνη, σε βάρος των παρόδιων ιδιοκτητών. Ευθύνη Δήμου για τραυματισμό κατερχόμενου από λεωφορείο πολίτη, λόγω μη ύπαρξης πεζοδρομίου.Επιδικάστηκε 7.000 ευρώ ως ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: