10/3/21

ΑΠ (Ποιν.) 559/2020 - Προϋποθέσεις αναστολής ποινής πράξεων τελεσθείσες έως 30-6-19

 Στην απόφαση ΑΠ (ποιν) 559/2020 κρίθηκε ότι στις περιπτώσεις εκδίκασης μετά την 1.7.2019 πράξεων που τελέστηκαν πριν τις 30.6.2019 έχει εφαρμογή το αντίστοιχο καθεστώς αναστολής που είναι ευμενέστερο για τον κατηγορούμενο, και συγκεκριμένα (βλ. σχετικά Κ. Κοσμάτου, σε Σ. Παύλου/ Κ. Κοσμάτου, Οι ποινικές κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 206):

α) Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής διατάσσεται με τις προϋποθέσεις του προϊσχύσαντος δικαίου (άρθρα 99, 100 και 100 Α ΠΚ/1950) σε ποινές φυλάκισης άνω των τριών και έως πέντε ετών, σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 2 παρ. 1 ΠΚ και 465 ΠΚ .

β) Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής διατάσσεται με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος δικαίου (άρθρα 99 παρ. 1 και 2 ΠΚ) σε όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, ακόμα και αν ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί προηγουμένως σε ποινή φυλάκισης πάνω από ένα έτος με μία ή με περισσότερες αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: