18/1/23

Απαγόρευση επιστροφής (απέλασης) αλλοδαπού εφόσον στη χώρα του δεν θα τύχει κατάλληλης ιατρικη περίθαλψης

 Σημαντική απόφαση του ΔΕΕ : υπόθεση C-69/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Απομάκρυνση – Φαρμακευτική κάνναβη) που είναι χρήσιμη και σε ακυρωτικές υποθέσεις αλλοδαπών: 

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια αν, ελλείψει κατάλληλης αγωγής στη χώρα προορισμού, αυτός διατρέχει τον κίνδυνο να εκτεθεί σε ταχεία, σημαντική και μη αναστρέψιμη επιδείνωση του πόνου που συνδέεται με την ασθένειά του.
Δεν υπάρχουν σχόλια: